37. LEEFGEMEENSCHAP Wilhelm vertaling
hexagram 37 groen
 
Begenadigend;
vrouwelijke divinatie.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   Weerklank hebbende's opstapeling
    was uiteindelijk fortuinlijk.
     
5e negen:   De koning komt om een thuis;
    geen bloed vergietend, is voortgaan fortuinlijk.
     
4e zes:   Een tevreden (*) gemeenschap is fortuinlijk.
     
3e negen:   Klinken bij de gemeenschapsleden vreugdeklanken
    dan is berouwen van slijpsteengevaar fortuinlijk;
    vrouwen en kinderen te innig verinnerlijkt
    is uiteindelijk betreurenswaardig.
     
2e zes:   Op niets langdurig concentrerend,
    temidden van huislijk werk divineert fortuinlijk.
     
Negen onderaan:   Het gemeenschapshuis behoudend zal spijt verdwijnen.
     
(*)
  Letterlijk: 'rijke'.
     
 

home