9. WEINIG AANWAS Wilhelm vertaling
hexagram 9 groen
 
Cummulerende wolken zonder regen
van mijn westelijke weidegronden.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   De regen is reeds gevallen en alweer gestopt.
    De ontvankelijkheid van een zorgzame vrouw volhouden
    divineert slijpsteengevaar.
    Voor bovenpersoonlijken is de dag na volle maan
    oprechtheid's gevangenschap.
     
5e negen:   Weerklank als geliefde hebbend, gelijken de naasten
    gedeelde rijkdom.
     
4e zes:   Weerklank hebbend,
    verdwijnen bloed en zweet smetteloos.
     
3e negen:   De kar verliest een kruisband,
    de volwassen vrouw wendt de ogen af.
     
2e negen:   Onderbewust keert het fortuinlijke terug.
     
Negen onderaan:   Terugkerend d.m.v. Tau;
    wat zal er dan te blameren zijn? Fortuinlijk.
     
 

home