6. STRIJD Wilhelm vertaling
hexagram 6 groen
 
Weerklank hebben van de ondoorgrondelijke gracht
is tot halverwege fortuinlijk, tot het einde gevangenschap.
Begenadigend is het hierbij te divineren;
voor de grootse persoon is het niet begenadigend het grote
stroomdal te kruisen.
 
 
Negen verhoogd:   De zonder duidelijke reden (**) verleende riem (***) van
    verdienste, werd aan het einde van de opgaande boog
    drievoudig verwijderd.
     
5e negen:   Strijdende creativiteit is fortuinlijk.
     
4e negen:   Onoverkomelijke repercussie verraadt
    ten gunste van het noodlot.
    De gelijkmoedig bevestigend antwoordende
    divineert fortuinlijk.
     
3e zes:   Verheug je in voorouderlijke deugden.
    Divinatie kent slijpsteengevaar. (*)
    Zonder duidelijk doel koninklijke zaken verrichten
    volbrengt niet.
     
2e negen:   Onoverkomelijke repercussie?
    Ontwijk dan de samenleving.
    Driehonderd families zullen geen oogafwijking krijgen.
     
Zes onderaan:   Niet gericht op eigen zaken
    hebben de geringen het laatste woord; fortuinlijk.
     
     
(*)
  In de overleverde tekst wordt hieraan toegevoegd:
    'eindigt fortuinlijk'.
     
(**)
  Hier kan ook vertaald worden met 'door iemand'.
     
(***)
  Ook te vertalen met '(arche)type'.
     
 

home