Zes verhoogd :
.
.
.
5e zes :
.
.
.
.
.
4e zes :
.
3e zes :
.
2e negen :
.
.
Zes onderaan :
.
De grote persoon's regent had orders te verlenen ,
om het land te ontsluiten en gezinnen het erfrecht te verlenen .
Onderontwikkelde mensen ? Niet aanwenden .
.
Er is wild en gevogelte in het veld .5e
Het is begunstigend de sprekers te vangen .
Geen blaam wanneer de oudste zoon commando over het leger
voert en de tweede zoon de lijkwagen .
Volharding divineert een valkuil .
.
Het leger schikt zich links ; geen blaam .4e
.
Het leger zonder duidelijk doel paart lijken ; gevangenschap .3e
.
Centraal in het leger is fortuinlijk zonder blaam .2e
De koning verleent drie orders als blijk van waardering .
.
Het leger zal ritmisch uit moeten rukken , anders is er gevangenschap .
.