Zes verhoogd :
.
5e zes :
.
4e zes :
.
3e zes :
.
.
2e negen :
.
Negen onderaan :
.
Integer behoeden was fortuinlijk en blaamloos .
.
Verstandig behoeden bij de grootse heer der welstand ; fortuinlijk .5e
.
Arriverend behoeden ; blaamloos . 4e
.
Gezoet behoeden is niet lang begenadigend .3e
Dan is de hierover reeds bezorgde blaamloos . 
.
Fijngevoelig behoeden is fortuinlijk , niets onbegenadigend . 2e
.
Fijngevoelig behoeden divineert fortuinlijk .

.