Zes verhoogd :
.
.
5e zes :
.
4e zes :
.
.
3e negen :
.
2e negen :
.
.
.
Zes onderaan :
.
Gerezen in het donker ;
begenadiging in het niet wijken van het gedivineerde .
.
Divinatie is fortuinlijk ; treden lopend . 5e
.
De koning volbrengt een offering op de adem-berg ;e
fortuinlijk zonder blaam .
.
Opkomen in een leeg domein . 3e
.
Zodra terugkerend , 2e
is het begenadigend gebruik te maken van de wassing ;
geen blaam .
.
Toestaan van opklimmen zal hoogst fortuinlijk zijn .
.