Zes verhoogd :
.
.
5e zes :
.
.
4e negen :
.
3e zes :
.
.
2e negen :
.
.
Zes onderaan :
.
De prins schoot de havik aan de top van de hoge stadsmuur .
Deze verkrijgend was niets zonder begenadiging .
.
De bovenpersoonlijke's binding wordt ontward ;5e
fortuinlijk is het weerklank te hebben bij de kleine persoon .
.
Je kervel-den (*) vrijlaten ; zodra de kameraad komt keert deze terug . 4e
.
Rijden terwijl je een last op de schouders draagt trekt rovers aan ;3e
arriveren divineert schade .
.
In het veld drie vossen vangen ;2e
gele pijlen winnen divineert fortuinlijk .
.
Geen blaam .
.