Zes verhoogd :
.
.
.
5e zes :
.
.
4e negen :
.
.
.
.
3e negen :
.
.
2e zes :
.
.
Zes onderaan :
.
Het niet aanhoudende overheersen
verstrikte de opvliegende vogel .
Dit onfortuinlijke wordt overspannen genoemd .
.
Dikke wolken zonder regen van mijn westelijke terp ; 5e
de hengelende prins verkrijgt het vlies in de grot . (***)
.
Zonder blaam het niet overheersende aan houden . 4e
Het slijpsteengevaar van ermee doorgaan moet afgewenteld
worden ;
niet-handelende oprechtheid divineert .
.
Voorzorgsmaatregelen bij genotzucht overheersen niet , het kan 3e
onfortuinlijken verslaven .
.
Je grootvader overheersend ? Hou je aan de bondgenoot . (**) 2e
De heer niet bereikend ? Hou je aan de dienaar zonder blaam .
.
Vliegende vogel met ongeluk . (*)
.