Zes verhoogd :
.
.
5e negen :
.
.
4e zes :
.
.
3e zes :
.
.
.
.
2e zes :
.
.
.
.
Negen onderaan :
.
.
Gekweld een paard bestegen hebbend ,
als bloed druppelend gelijk stromen .
.
Opstallen van de rijkdom . 5e
Geringe divinatie is fortuinlijk , grote divinatie een valkuil .
.
Gekweld een paard bestijgen als vragend om verwarde verrijking . 4e
Doorgaan is fortuinlijk , niets onbegenadigend .
.
Dierbaren jagen zonder bloem ; 3e
slechts tot in de rand van het woud .
De gecentreerde bovenpersoonlijke verwacht liever dan te
zwichten . Doorgaan berouwt (**) .
.
Troebelig als op een terp , als gekweld een paard bestijgen . 2e
Het is geen kwestie als van rovers die dwalend verrijken .
De maagdelijke persoon divineert : engageert niet .
Tien stammen (*) , dan engagement .
.
Halverwege : begenadiging blijft divineren ,
begenadigend het prinselijke te reguleren .
.