Zes verhoogd :
.
.
5e negen :
.
4e zes :
.
3e negen :
.
.
.
.
2e negen :
.
.
Zes onderaan :
.
.
De waterput ontving zonder voorbehoud ,
de weerklank hebbende creëerde fortuinlijk .
.
De opgedroogde waterput , door een koele bron gevoed . 5e
.
De waterput construeren zonder blaam . 4e
.
De waterput is rein maar wordt nauwelijks benut ,3e
dat is mijn hart's blokkade .
Ze zou gebruikt kunnen worden om koningen tot verlichting te
verheffen , zodat beiden zich in het geluk kunnen verheugen .
.
In het binnenste van de waterput schieten vissen ;2e
de gebarsten kruik (wanklank) lekt (klinkt door) .
.
Droesem zal niet nuttigbaar zijn ;
bij een oude waterput zijn geen vogels .
.