Zes verhoogd :
.
.
.
.
5e negen :
.
.
.
4e negen :
.
.
3e zes :
.
.
2e negen :
.
.
.
Zes onderaan :
.
.
.
Uitgeput in kronkelende wijnranken ,
in verdubbelde dienstbaarheid uitroepend dat het niveau
betreurenswaardig is .
De berouw hebbende divineerde fortuinlijk .
.
Stutten verdubbeld , uitgeput in (purper) rode pijlen ,5e
dan komt vreugde traag .
Begenadiging hanteert symbolische offeringen .
.
Traag bewegend , bedrukt in een gouden rijtuig , komt betreuren4e
tot een eind .
.
Uitgeput in de rotsen , roepend in doornen en distels .3e
Het verblijf in gaande zonder de vrouw te zien is een valkuil .
.
Uitgeput bij wijn en voedsel ; de (vermiljoen) rode pijl zal komen .2e
Begenadiging brengt symbolische offeringen ,
een expeditie opzetten is onfortuinlijk zonder blaam .
.
Bij nieuwe maan uitgeput op een stam geworteld zittend , een
diepe kloof in gaan .
Drie jaar zonder opbeuring in een valkuil .
.