Zes verhoogd :
.
.
.
5e negen :
.
.
4e negen :
.
.
3e negen :
.
.
2e zes :
.
.
Negen onderaan :
.
.
De bovenpersoonlijke transformeerde gelijk een panter ,
kleine personen ruiden van aangezicht .
Optrekken is onfortuinlijk , blijven divineert fortuinlijk .
.
De grootse persoon transformeert gelijk een tijger ;5e
zonder voorspelling weerklank hebbend .
.
Berouw verdwijnt ;e
weerklank hebbend verandert je noodlot fortuinlijk .
.
Optrekken is onfortuinlijk , het divineert slijpsteengevaar .3e
Omwenteling , op drie gelegenheden verwoord , kun je antwoorden .
.
Naderhand, na de omslag ervan ,2e
is optrekken fortuinlijk zonder blaam .
.
Verbinding zal gebruikmaken van geel vee voor het
vernieuwen van de huid .
.