Zes verhoogd :
.
.
5e negen :
.
.
4e negen :
.
.
3e negen :
.
2e negen :
.
.
Zes onderaan :
.
Overmatig doorwaden tot boven de speerpunt was een valkuil ;
geen blaam .
.
Een dorre populier produceert bloemen ; een oude vrouw krijgt 5e
een intellectuele echtgenoot , geen blaam geen lof .
.
De opgetrokken steunbalk is fortuinlijk ; anderen hebben te4e
betreuren .
.
De doorbuigende steunbalk is een valkuil .3e
.
Een dorre populier produceert spruiten ;2e
een oude man krijgt een meisje als vrouw , niets onbegenadigend .
.
Een offermat gebruiken van wit riet ; geen blaam .
.