Negen verhoogd :
.
.
.
5e zes :
.
.
4e zes :
.
3e zes :
.
2e zes :
.
Zes onderaan :
.
Het harde van de vrucht was niet eetbaar .
De bovenpersoonlijke kreeg een rijtuig ,
de geringe persoon stroopte een behuizing af . (**)
.
Aangerijgde vis eten hof-personen klaargestoomd ; (*)5e
niets onbegenadigend .
.
Afstropen van het goede met de oppervlaktehuid ; bevangend . 4e
.
Afstropen zonder blaam .3e
.
Afstropen van het goede met vernietigde kuiten divineert gevangenschap . 2e
.
Afstropen van het goede met vernietigde voet divineert gevangenschap .

.