Negen verhoogd :
.
.
.
.
5e zes :
.
.
4e zes :
.
.
3e zes :
.
.
2e negen :
.
.
Negen onderaan :
.
.
Niet verminderen of vermeerderen hiervan was zonder blaam ,
divineerde fortuinlijk .
De verre bestemming hebbende , kreeg bekwame hulp zonder
zetting .
.
De vermeerdering met de waarde van tien schildpadschilden5e
valt niet af te buigen ; creëert fortuinlijk ..
.
Verminderen van de gebreken der verwikkelingen ; 4e
afhandeling geeft vreugde zonder blaam .
.
Drie mensen tezamen lopend : begenadiging vermindert ze met één ;3e
een persoon alleen lopend : begenadiging wint diens kameraad .
.
Begenadiging divineert :2e
De oprechte gevangen ; geen vermindering of vermeerdering hiervan .
.
Verwikkelingen afhandelend is gaan zonder blaam ;
schenking vermindert het .
.