Negen verhoogd :
.
.
.
5e zes :
.
.
4e negen :
.
3e zes :
.
2e zes :
.
.
Zes onderaan :
.
.
De vooruitgebrachte hoorn , slechts ingezet om de provincie te
disciplineren ; slijpsteengevaar maar fortuinlijk .
De blaamloze divineerde vernedering .
.
Berouw verdwijnt , de pijl verkrijgt geen bloed .5e
Gaan is fortuinlijk , niets onbegenadigend .
.
Vooruitgaan als een molkrekel (**) divineert slijpsteengevaar .4e
.
De groep is eenstemmig , berouw verdwijnt .3e
.
Vooruitgaan zoals treuren gelijkt op divinatie fortuinlijkheid . 2e
Dit ontvangen stimuleert vreugde bij de vorstelijke moeder .
.
Vooruitgaan zoals diep water gelijkt op divinatie fortuinlijkheid .
Berouw verdwijnt . Terugkerend van de wassing is er geen blaam .
.