Negen verhoogd :
.
.
.
5e zes :
.
.
4e negen :
.
.
.
3e zes :
.
.
2e negen :
.
Zes onderaan :
.
Weerklank hebbend , dronk je wijn zonder blaam .
Het hoofd overspoeld , verloor de weerklank hebbende
gerechtheid .
.
Divineren is fortuinlijk berouw verdwijnt .5e
Bovenpersoonlijke's licht bevat weerklank ; fortuinlijk .
.
Divineren is fortuinlijk ; berouw verdwijnt .  4e
Overrompeling hanterend disciplineer je het gebied der geesten .
Na drie jaar bezit je de opbrengst van een groot rijk .
.
Vooralsnog onbestendig , is optrekken een valkuil .3e
Begenadigend om het grote stroomdal te kruisen .
.
Door het hemelsblauwe zijdelint getrokken divineren .2e
.
De staart overspoelen is betreurenswaardig .
.