Negen verhoogd :
.
.
.
5e zes :
.
4e negen :
.
.
3e negen :
.
.
2e zes :
.
.
.
Zes onderaan :
.
.
Het nest van de kraai onderuitgehaald .
De persoonlijk reizende lachte aanvankelijk , huilde later tranen .
De os aan de overgang verliezend was er gevangenschap .
.
Fazant schietend sterft een pijl , eindigend met verheven roem .5e
.
De reiziger krijgt aan het eindpunt de machtsbijl ; mijn hart is niet4e
verheugd .
.
De reiziger's verblijfplaats verbrandt ; 3e
verlies van het jonge wild divineert gevaar .
.
De reiziger bereikt een verblijfplaats ;2e
het opgehoopte verstrooiend krijg je jong wild af te stropen ,
divineer .
.
Van de ene kleinigheid naar de andere reizen is het vuur dat je  
kunt krijgen .
.