Negen verhoogd :
.
.
5e zes :
.
.
4e negen :
.
.
3e negen :
.
.
.
.
2e negen :
.
.
.
Zes onderaan :
.
.
.
Een ketel met jade staf was hoogst fortuinlijk ,
niets onbegenadigend .
.
De ketel heeft gele grepen met een gouden staf ;5e
begenadiging divineert .
.
Een ketel met gebroken poot vergooit het voedsel der dienaar ,4e
diens persoon bevuilend ; onfortuinlijk .
.
De grip van de ketel omgekeerd , diens gang belemmerd , 3e
wordt het vet van de fazant niet gegeten .
Zojuist neergeslagen ,
is de vermindering der bewolking uiteindelijk fortuinlijk .
.
De ketel heeft inhoud .2e
Mijn kameraden hebben een plaag die ik niet kan verhelpen ;
fortuinlijk .
.
De ketel met korsten aan de voet ; begenadig verwijdert het
niet-goede .
Een concubine , winnend met het kind , zal geen blaam zijn ..
.