Negen verhoogd :
.
.
5e negen :
.
.
.
4e zes :
.
.
3e zes :
.
.
.
2e zes :
.
.
.
.
Negen onderaan :
.
.
Je vermeerderde het niet want je zou aangevallen worden .
Het optrekkende hart was niet duurzaam ; gevangenschap .
.
De weerklank hebbende schenkt diens hart niet op verzoek ,5e
creëert fortuinlijk .
De weerklank hebbende schenkt mijn deugd .
.
De middenweg openbarend volgt het publiek ;4e
de begenadigde gebruikt familiariteit om de hoofdstad te bewegen .
.
Vermeerdering door gebruikmaking van verheffingen zonder blaam . 3e
Weerklank hebbend de middenweg bewandelend ,
gebruik je publiekelijk openbarend de paleistoegang .
.
De mogelijke vermeerdering met de waarde van tien 2e
schildpadschilden , valt niet af te buigen .
Oprechtheids divinatie is fortuinlijk ;
de koninklijke offeringen aan de heer opdragen is fortuinlijk .
.
Begenadiging voor grote daden gebruiken zal fortuinlijk creëren 
zonder blaam .
.