Negen verhoogd :
.
5e negen :
.
.
4e zes :
.
.
3e zes :
.
2e negen :
.
Zes onderaan :
.
Het bloed verstrooid (**) , ver weg gegaan .
.
Verstrooien van de lever (*) is de grote opdracht ; 5e
de verstrooiende koning verblijft zonder blaam .
.
De schare verstrooien creëert fortuinlijk .4e
Verstrooiing kent verheffing ; niet boven anderen denkend .
.
Het ik verstrooien zonder berouw .3e
.
Verstrooiend op de grondslag toelopend verdwijnt berouw .2e
.
Opdragen van een paard zal fortuinlijk zijn , berouw verdwijnt . 
.