Negen verhoogd :
.
.
5e negen :
.
.
.
4e zes :
.
.
.
3e negen :
.
.
.
.
2e zes :
.
.
Zes onderaan :
.
.
De wilde gans vorderde geleidelijk in de vlakten .
Diens veren kunnen symbolisch gehanteerd worden ; fortuinlijk .
.
De wilde gans vordert geleidelijk in de heuvels .5e
De vrouw is drie jaar onontvankelijk ,
uiteindelijk kan niets haar succes weerhouden ; fortuinlijk .
.
De wilde gans vordert geleidelijk in de bomen ,4e
soms een houtblok vindend om de rovers te weerstaan zonder
blaam.
.
Wilde ganzen vorderen geleidelijk in de binnenlanden .3e
De echtgenoot keert niet terug van een expeditie ,
de verwikkelde (*) vrouw wordt niet gevoed ; onfortuinlijk .
Begenadiging wijst rovers hun plaats .
.
Wilde ganzen vorderen geleidelijk op het talud .2e
Wijn en voedsel stromen overvloedig , fortuinlijk .
.
Wilde ganzen vorderen geleidelijk langs de waterige diepte .
Met de kleintjes gevaarlijk ziek zal er kritisering zijn zonder blaam .
.