Negen verhoogd :
.
5e negen :
.
.
4e zes :.
.
3e negen :.
.
.
.
.
2e zes :
.
.
Negen onderaan :.
.
Weerklank hebbende's opstapeling was uiteindelijk fortuinlijk .
.
De koning komt om een thuis ;5e
geen bloed vergietend, is voortgaan fortuinlijk .
.
Een tevreden (*) gemeenschap is fortuinlijk . 4e
.
Klinken bij de gemeenschapsleden vreugdeklanken3e
dan is berouwen van slijpsteengevaar fortuinlijk ;
vrouwen en kinderen te innig verinnerlijkt is uiteindelijk
betreurenswaardig .
.
Op niets langdurig concentrerend , 2e
temidden van huislijk werk divineert fortuinlijk .
.
Het gemeenschapshuis behoudend zal spijt verdwijnen .
.