Negen verhoogd :
.
.
5e negen :
.
.
.
4e zes :
.
3e negen :
.
2e negen :
.
.
.
Zes onderaan :
.
.
Acht slaan op de kelderverdieping ;
de machtsbijl verloren divineert een valkuil .
.
Divinatie is fortuinlijk , berouw verdwijnt .5e
Niets onbegenadigend is er geen aanvang maar een besluiten .
Voor de omslag drie dagen , na de omslag drie dagen ; fortuinlijk .
.
Berouw verdwijnt ; de meegave van de jacht is van drie gradaties . 4e
.
De gehoor gevende herhaalt zich ; betreurenswaardig .3e
.
Acht slaan op de kelderverdieping ;2e
handelen gelijk wichelaars en magiërs bij bezetenen
is fortuinlijk zonder blaam .
.
Vooruitgaand in het innerlijk ,
zal divineren als een krijgshaftig persoon begenadigend zijn .
.