Negen verhoogd :
.
.
.
.
5e negen :
.
4e zes :
.
3e negen :
.
.
2e negen :
.
Negen onderaan :
.
De regen is reeds gevallen en alweer gestopt .
De ontvankelijkheid van een zorgzame vrouw volhouden divineert
slijpsteengevaar . Voor bovenpersoonlijken is de dag na volle maan
oprechtheid's gevangenschap .
.
Weerklank als geliefde hebbend , gelijken de naasten gedeelde rijkdom .5e
.
Weerklank hebbend , verdwijnen bloed en zweet smetteloos .4e
.
De kar verliest een kruisband , 3e
de volwassen vrouw wendt de ogen af .
.
Onderbewust keert het fortuinlijke terug . 2e
.
Terugkerend d.m.v. Tau ; wat zal er dan te blameren zijn ?  Fortuinlijk .
.