Negen verhoogd :
.
.
5e negen :
.
.
4e negen :
.
3e zes :
.
.
.
2e zes :
.
.
Negen onderaan :
.
Onopzettelijk lopen had een oogafwijking ; geen verregaande
begenadiging.
.
Onopzettelijk gegenereerde ziekte ;5e
zonder medicatie (*) is er welzijn .
.
De mogelijkheid divineert geen blaam .4e
.
Het ongeluk van getrouwheid :3e
zoals de aanwinst van de aangeringde koe voor het voetvolk ,
de calamiteit van de gevestigden gelijkt .
.
Niet ploegend of oogstend , niet ontginnend of cultiverend ,2e
dan is het begenadigend een verre bestemming te hebben .
.
Onopzettelijk gaan zal fortuinlijk zijn .
.