Negen verhoogd :
.
5e negen :
.
4e negen :
.
.
3e negen :
.
.
2e zes :
.
.
Zes onderaan :
.
.
Van de rijke terugwentelend was er niets onbegenadigd .
.
Lovenswaardige terugwenteling divineert fortuinlijk .5e
.
Begunstigd terugwentelen is voor de bovenpersoonlijke fortuinlijk ,e
voor een klein mens niet .
.
Gebonden wentelend is er extreem gevaarlijk incasseren ; 3e
onderhouden slaven en slavinnen zijn fortuinlijk .
.
Beteugel handelen met de huid van geel vee ,2e
niet met de overtuiging van het vluchtige .
.
Wentelend in verborgenheid zal er slijpsteengevaar zijn ;
niet-handelen heeft een verre bestemming .
.