Negen verhoogd :
.
5e negen :
.
.
.
4e negen :
.
.
3e negen :
.
.
2e zes :
.
Negen onderaan :
.
Eenstemmig met mensen op de weidegronden zonder te berouwen .
.
Eenstemmig met mensen huil je aanvankelijk tranen ,5e
later is er gelach ; (**)
het grote leger werd overwonnen ten gunste van vereniging .
.
De bezette stadswal wordt niet overwonnen door aanvallen ; 4e
fortuinlijk .
.
Gecamoufleerd verschijnenden in het struikgewas verheffen hun3e
hoge heuvel ; drie jaar geen afwikkeling .
.
Eenstemmigheid binnen de clan (*) is betreurenswaardig .2e
.
Eenstemmigheid met mensen van buiten de deur zal geen blaam zijn .
.

     
home