Zes verhoogd:
.
5e zes:
.
.
4e zes:
.
3e zes:
.
.
2e negen:
.
.
Negen onderaan:
.
Integer behoeden was fortuinlijk en blaamloos.
.
Verstandig behoeden bij de grootse heer der welstand;e
fortuinlijk.
.
Arriverend behoeden; blaamloos.e
.
Gezoet behoeden is niet lang begenadigend.e
Dan is de hierover reeds bezorgde blaamloos.
.
Fijngevoelig behoeden is fortuinlijk,e
niets onbegenadigend.
.
Fijngevoelig behoeden divineert fortuinlijk.

.