Zes verhoogd:
.
.
.
5e zes:
.
.
.
4e zes:
.
3e negen:
.
.
2e zes:
.
Zes onderaan:
.

.

.
Nederigheid uitdrukkend,
was het begenadigend legers te laten marcheren
om hun eigen terrein te tuchtigen.
.
Geen rijkdom aan de buren tonend,e
is het begenadigend op expeditie te gaan en te
verwerven; niets onbegenadigend.
.
Niets onbegenadigend; uitspreidende nederigheid.e
.
Werkend met nederigheid komt de bovenpersoonlijkee
tot een conclusie; fortuinlijk.
.
Expressie van nederigheid divineert fortuinlijk.e   2e
.
Bescheiden over nederigheid, (**)
zal bovenpersoonlijk het grote stroomdal doen kruisen;
fortuinlijk.

.