Zes verhoogd:
.
.
5e zes:
.
4e zes:
.
.
3e negen:
.
2e negen:
.
.
.
Zes onderaan:
.
Gerezen in het donker;
begenadiging in het niet wijken van het gedivineerde.
.
Divinatie is fortuinlijk; treden lopend.e
.
De koning volbrengt een offering op de adem-berg;e
fortuinlijk zonder blaam.
.
Opkomen in een leeg domein.e
.
Zodra terugkerend,e
is het begenadigend gebruik te maken van de wassing;
geen blaam.
.
Toestaan van opklimmen zal hoogst fortuinlijk zijn.
.