Zes verhoogd:
.
.
.
5e zes:
.
.
.
4e negen:
.
.
3e zes:
.
.
2e negen:
.
.
Zes onderaan:
.
De prins schoot de havik aan de top van de hoge
stadsmuur.
Deze verkrijgend was niets zonder begenadiging.
.
De bovenpersoonlijke's binding wordt ontward;e
fortuinlijk is het weerklank te hebben bij de kleine
persoon.
.
Je kervel-den (*) vrijlaten; zodra de kameraad komte
keert deze terug.
.
Rijden terwijl je een last op de schouders draagt trekte
rovers aan; arriveren divineert schade.
.
In het veld drie vossen vangen;e
gele pijlen winnen divineert fortuinlijk.
.
Geen blaam.
.