Zes verhoogd:
.
.
.
5e zes:
.
.
4e negen:
.
.
.
.
3e negen:
.
.
2e zes:
.
.
.
.
Zes onderaan:
.
Het niet aanhoudende overheersen
verstrikte de opvliegende vogel.
Dit onfortuinlijke wordt overspannen genoemd.
.
Dikke wolken zonder regen van mijn westelijke terp;e
de hengelende prins verkrijgt het vlies in de grot. (***)
.
Zonder blaam het niet overheersende aan houden.e
Het slijpsteengevaar van ermee doorgaan moet
afgewenteld worden;
niet-handelende oprechtheid divineert.
.
Voorzorgsmaatregelen bij genotzucht overheersen niet,e
het kan onfortuinlijken verslaven.
.
Je grootvader overheersend?e
Hou je aan de bondgenoot. (**)
De heer niet bereikend?
Hou je aan de dienaar zonder blaam.
v.
Vliegende vogel met ongeluk. (*)
.