Zes verhoogd:
.
.
5e negen:
.
4e zes:
.
3e negen:
.
.
.
.
.
2e negen:
.
.
Zes onderaan:
.
.
De waterput ontving zonder voorbehoud,
de weerklank hebbende creëerde fortuinlijk.
.
De opgedroogde waterput, door een koele bron gevoed.e
.
De waterput construeren zonder blaam.e
.
De waterput is rein maar wordt nauwelijks benut,e
dat is mijn hart's blokkade.
Ze zou gebruikt kunnen worden om koningen tot
verlichting te verheffen, zodat beiden zich in het geluk
kunnen verheugen.
.
In het binnenste van de waterput schieten vissen;e
de gebarsten kruik (wanklank) lekt (klinkt door).
.
Droesem zal niet nuttigbaar zijn;
bij een oude waterput zijn geen vogels.
.