Zes verhoogd:
.
.
5e negen:
.
.
.
4e negen:
.
3e zes:
.
.
.
.
2e zes:
.
.
.
Zes onderaan:
.
.
.
.
Afscheiding betreurend,
tranen met tuiten zonder blaam.
.
In de verzameling positioneren is zonder blaam.ee
Zonder terugkeer creërend, divineert oprechtheid
dat berouw verdwijnt.
.
Hoogst fortuinlijk zonder blaam.e
.
Als zuchtend verzamelend, gelijk bij kortstondigee
begenadiging,
is heengaan zonder blaam;
enigszins betreurenswaardig.
.
Fortuinlijk binnentrekken zonder blaam;e
terugkerend is het begenadigend een wassing te
verrichten.
.
Weerklank hebbend die niet besluitend is,
is er nu eens borstvoeding, dan weer verzameling.
Indien je roept,
zal in één maal bergen als toelachend zijn.
Niet bloedend, zal gaan zonder blaam zijn.
.