Zes verhoogd:
.
.
5e negen:
.
.
4e negen:
.
.
3e negen:
.
2e negen:
.
.
.
Zes onderaan:
.
Overmatig doorwaden tot boven de speerpunt
was een valkuil; geen blaam.
.
Een dorre populier produceert bloemen; een oude vrouwe
krijgt een intellectuele echtgenoot, geen blaam geen lof.
.
De opgetrokken steunbalk is fortuinlijk;e
anderen hebben te betreuren.
.
De doorbuigende steunbalk is een valkuil.e
.
Een dorre populier produceert spruiten;e2e
een oude man krijgt een meisje als vrouw,
niets onbegenadigend.
.
Een offermat gebruiken van wit riet; geen blaam.
.