Negen verhoogd:
.
.
.
5e zes:
.
.
4e zes:
.
.
3e zes:
.
2e zes:
.
.
Zes onderaan:
.
.
Het harde van de vrucht was niet eetbaar.
De bovenpersoonlijke kreeg een rijtuig,
de geringe persoon stroopte een behuizing af. (**)
.
Aangerijgde vis eten hof-personen klaargestoomd; (*)e
niets onbegenadigend.
.
Afstropen van het goede met de oppervlaktehuid;e
bevangend.
.
Afstropen zonder blaam.e
.
Afstropen van het goede met vernietigde kuitene
divineert gevangenschap.
.
Afstropen van het goede met vernietigde voet divineert
gevangenschap.

.