Negen verhoogd:
.
.
.
5e zes:
.
4e zes:
.
3e zes:
.
.
.
.
2e negen:
.
.
.
Zes onderaan:
.
.
.
.
Ongecultiveerd [straffen]
was niet begenadigend [voor] rovers;
begenadigend was het geroofde.
.
Naïeve ongecultiveerdheid: fortuinlijk.e
.
... (*) geraakt door ongecultiveerdheid uitgeput.e
.
Verenig je niet.e
De vrouw die naar het goud van de man kijkt
verliest haar Zelf.
Geen verdere begenadiging.
.
Ongecultiveerdheid toedekken is fortuinlijk.e
Vrouwelijk ontvangen is fortuinlijk;
persoonlijke zorg voor de familie.
.
Ongecultiveerdheid afleggend, zal het begenadigend zijn
gedisciplineerd te handelen.
De mogelijkheden tot disciplinering verwijderd
lijdt dit tot onhandelbaarheid.
.