Negen verhoogd:
.
.
.
.
5e zes:
.
.
.
4e zes:
.
.
3e zes:
.
.
.
.
2e negen:
.
.
.
Negen onderaan:
.
.
Niet verminderen of vermeerderen hiervan
was zonder blaam, divineerde fortuinlijk.
De verre bestemming hebbende,
kreeg bekwame hulp zonder zetting.
.
De vermeerdering met de waarde van tiene
schildpadschilden valt niet af te buigen;
creëert fortuinlijk.
.
Verminderen van de gebreken der verwikkelingen;e
afhandeling geeft vreugde zonder blaam.
.
Drie mensen tezamen lopend: begenadiging verminderte
ze met één;
een persoon alleen lopend: begenadiging wint diens
kameraad.
.
Begenadiging divineert:e
De oprechte gevangen; geen vermindering of
vermeerdering hiervan.
.
Verwikkelingen afhandelend is gaan zonder blaam;
schenking vermindert het.
.