Negen verhoogd:
.
.
.
.
5e zes:
.
.
4e negen:
.
.
3e zes:
.
2e zes:
.
.
.
.
Zes onderaan:
.
.
.
.
De vooruitgebrachte hoorn,
slechts ingezet om de provincie te disciplineren;
slijpsteengevaar maar fortuinlijk.
De blaamloze divineerde vernedering.
.
Berouw verdwijnt, de pijl verkrijgt geen bloed.e
Gaan is fortuinlijk, niets onbegenadigend.
.
Vooruitgaan als een molkrekel (**)e
divineert slijpsteengevaar.
.
De groep is eenstemmig, berouw verdwijnt.e
.
Vooruitgaane
zoals treuren gelijkt op divinatie fortuinlijkheid.
Dit ontvangen stimuleert vreugde
bij de vorstelijke moeder.
.
Vooruitgaan
zoals diep water gelijkt op divinatie fortuinlijkheid. .
Berouw verdwijnt.
Terugkerend van de wassing is er geen blaam.
.