Negen verhoogd:
.
.
.
5e zes:
.
.
4e negen:
.
.
.
.
3e zes:
.
.
2e negen:
.
Zes onderaan:
.
Weerklank hebbend, dronk je wijn zonder blaam.
Het hoofd overspoeld, verloor de weerklank hebbende
gerechtheid.
.
Divineren is fortuinlijk berouw verdwijnt.e
Bovenpersoonlijke's licht bevat weerklank; fortuinlijk.
.
Divineren is fortuinlijk; berouw verdwijnt.e
Overrompeling hanterend
disciplineer je het gebied der geesten.
Na drie jaar bezit je de opbrengst van een groot rijk.
.
Vooralsnog onbestendig, is optrekken een valkuil.e3e
Begenadigend om het grote stroomdal te kruisen.
.
Door het hemelsblauwe zijdelint getrokken divineren.e
.
De staart overspoelen is betreurenswaardig.
.