Negen verhoogd:
.
.
.
.
5e zes:
.
.
4e negen:
.
.
3e negen:
.
.
2e zes:
.
.
.
Zes onderaan:
.
.
Het nest van de kraai onderuitgehaald.
De persoonlijk reizende lachte aanvankelijk,
huilde later tranen.
De os aan de overgang verliezend was er gevangenschap.
.
Fazant schietend sterft een pijl,e
eindigend met verheven roem.
.
De reiziger krijgt aan het eindpunt de machtsbijl;e
mijn hart is niet verheugd.
.
De reiziger's verblijfplaats verbrandt;e
verlies van het jonge wild divineert gevaar.
.
De reiziger bereikt een verblijfplaats;e
het opgehoopte verstrooiend
krijg je jong wild af te stropen, divineer.
.
Van de ene kleinigheid naar de andere reizen
is het vuur dat je kunt krijgen.
.