Negen verhoogd:
.
.
5e zes:
.
.
4e negen:
.
.
.
3e negen:
.
.
.
.
.
2e negen:
.
.
.
Zes onderaan:
.
.
.
.
Een ketel met jade staf was hoogst fortuinlijk,
niets onbegenadigend.
.
De ketel heeft gele grepen met een gouden staf;e
begenadiging divineert.
.
Een ketel met gebroken poote
vergooit het voedsel der dienaar,
diens persoon bevuilend; onfortuinlijk.
.
De grip van de ketel omgekeerd,e
diens gang belemmerd,
wordt het vet van de fazant niet gegeten.
Zojuist neergeslagen, is de
vermindering der bewolking uiteindelijk fortuinlijk.
.
De ketel heeft inhoud.e
Mijn kameraden hebben een plaag
die ik niet kan verhelpen; fortuinlijk.
.
De ketel met korsten aan de voet;
begenadiging verwijdert het niet-goede.
Een concubine, winnend met het kind,.
zal geen blaam zijn.
.