Negen verhoogd:
.
.
5e zes:
.
.
.
4e negen:
.
3e negen:
.
.
2e negen:
.
.
Negen onderaan:
.
.
Hulp door de hemel was fortuinlijk.
Niets dat niet begenadigd werd.
.
Bij de poorttorens terugkerend,e
kruist 'als opgehoopt hebbend'
met 'als uiteindelijk fortuinlijk'..
.
Verwerp zelfverheffing en er is geen blaam.e
.
Prinselijk offeren van reukgras door de zoon des hemels;e
kleingeestige personen zijn hiertoe onbekwaam.
.
Een zeer grote wagen met ladinge
heeft een verre bestemming zonder blaam.
.
Niet kruisen van het schadelijke (*) zal zonder blaam zijn.
Geworteld zal er geen blaam zijn.

.