Negen verhoogd:
.
.
5e negen:
.
.
4e zes:
.
.
3e zes:
.
.
2e zes:
.
Zes onderaan:
.

.

.

De groei waarnemend
was de bovenpersoonlijke vlekkeloos.
.
Persoonlijke groei waarnemend
is de bovenpersoonlijke vlekkeloos.
.
De glorie van de provincie waarnemend,
is het begenadigend te handelen als gast van een koning.
.
Persoonlijke groei waarnemend;
bevorderen en weerstaan.
.
Indirecte waarneming begunstigt vrouwelijke divinatie.
.
Kinderlijke waarneming
blameert gering ontwikkelden niet;
bij bovenpersoonlijken zal het beschamend zijn.
.
.