Negen verhoogd:
.
.
.
5e negen:
.
.
.
.
4e zes:
.
.
.
3e negen:
.
.
.
.
.
2e zes:
.
.
Zes onderaan:
.
.
.
.
De wilde gans vorderde geleidelijk in de vlakten.
Diens veren kunnen symbolisch gehanteerd worden;
fortuinlijk.
.
De wilde gans vordert geleidelijk in de heuvels.e
De vrouw is drie jaar onontvankelijk,
uiteindelijk kan niets haar succes weerhouden;
fortuinlijk.
.
De wilde gans vordert geleidelijk in de bomen,e
soms een houtblok vindend om de rovers te weerstaan
zonder blaam.
.
Wilde ganzen vorderen geleidelijk in de binnenlanden.e
De echtgenoot keert niet terug van een expeditie,
de verwikkelde (*) vrouw wordt niet gevoed;
onfortuinlijk.
Begenadiging wijst rovers hun plaats.
.
Wilde ganzen vorderen geleidelijk op het talud.e
Wijn en voedsel stromen overvloedig, fortuinlijk.
.
Wilde ganzen vorderen geleidelijk
langs de waterige diepte.
Met de kleintjes gevaarlijk ziek
zal er kritisering zijn zonder blaam.
.