Negen verhoogd:
.
.
5e negen:
.
.
4e zes:.
.
3e negen:.
.
.
.
.
2e zes:
.
.
Negen onderaan:
.
Weerklank hebbende's opstapeling
was uiteindelijk fortuinlijk.
.
De koning komt om een thuis;e
geen bloed vergietend, is voortgaan fortuinlijk.
.
Een tevreden (*) gemeenschap is fortuinlijk.e
.
Klinken bij de gemeenschapsleden vreugdeklankene
dan is berouwen van slijpsteengevaar fortuinlijk;
vrouwen en kinderen te innig verinnerlijkt
is uiteindelijk betreurenswaardig.
.
Op niets langdurig concentrerend,e
temidden van huislijk werk divineert fortuinlijk.
.
Het gemeenschapshuis behoudend zal spijt verdwijnen.
.