Negen verhoogd:
.
.
5e negen:
 
.
.
.
4e zes:
.
.
3e negen:
.
2e negen:
.
.
.
Zes onderaan:
.
.
.
Acht slaan op de kelderverdieping;
de machtsbijl verloren divineert een valkuil.
.
Divinatie is fortuinlijk, berouw verdwijnt.e
Niets onbegenadigend is er geen aanvang maar een
besluiten. Voor de omslag drie dagen,
na de omslag drie dagen; fortuinlijk.
.
Berouw verdwijnt; de meegave van de jacht is van driee
gradaties.
.
De gehoor gevende herhaalt zich; betreurenswaardig.e
.
Acht slaan op de kelderverdieping;e
handelen gelijk wichelaars en magiërs bij bezetenen
is fortuinlijk zonder blaam.
.
Vooruitgaand in het innerlijk,
zal divineren als een krijgshaftig persoon
begenadigend zijn.
.