Negen verhoogd:
.
.
5e negen:
.
.
4e negen:
.
3e zes:
.
.
.
.
2e zes:
.
.
.
Negen onderaan:
.
Onopzettelijk lopen had een oogafwijking;
geen verregaande begenadiging.
.
Onopzettelijk gegenereerde ziekte;e
zonder medicatie (*) is er welzijn.
.
De mogelijkheid divineert geen blaam.e
.
Het ongeluk van getrouwheid:e
zoals de aanwinst van de aangeringde koe voor
het voetvolk,
de calamiteit van de gevestigden gelijkt.
.
Niet ploegend of oogstend, niet ontginnend ofe
cultiverend, dan is het begenadigend een
verre bestemming te hebben.
.
Onopzettelijk gaan zal fortuinlijk zijn.
.