Negen verhoogd:
.
5e negen:
 
4e negen:
 
.
3e negen:
.
.
2e zes:
.
.
Zes onderaan:
.
.
Van de rijke terugwentelend was er niets onbegenadigd.
.
Lovenswaardige terugwenteling divineert fortuinlijk.e
.
Begunstigd terugwentelen is voor de bovenpersoonlijkee
fortuinlijk, voor een klein mens niet.
.
Gebonden wentelend is er extreem gevaarlijk incasseren;e
onderhouden slaven en slavinnen zijn fortuinlijk.
.
Beteugel handelen met de huid van geel vee,e
niet met de overtuiging van het vluchtige.
.
Wentelend in verborgenheid zal er slijpsteengevaar zijn;
niet-handelen heeft een verre bestemming.
.